Historie

Intro

Van een club die al meer dan 60 jaar bestaat kunnen we hier wel tientallen pagina’s vol typen. We zullen u hiervan besparen. Wel vind u hier enkele stukken uit teksten die door de verschillende afdelingen en ons verbond werden gepubliceerd in ons jubileumjaar.

Stabelino 60

Het gouden jubileum is reeds (of nogmaar) 10 jaar gepasseerd of we vieren opnieuw. Op deze wijze zijn we reeds een oude tante geworden. Weliswaar een tante met al haar tanden nog. Zoals velen reeds weten is Stabelino ontstaan uit de familie Stabel, die op een van de kille winterdagen rond de kaarttafel voorstelde om eens een voetbalmatchke te spelen. Onder impuls van Leo Smets, toen 17 en een meer dan behoorlijk voetballer, werd er gestart. Met een familie zoals de Stabels (13 kinderen) was er geen enkel probleem om aan 11 spelers te geraken en allen droegen om een of andere reden de naam Stabel op hun identiteitskaart. Van het een kwam het ander en in 1953 zijn we dan officieel gestart in het toenmalige K.K.V.S. Nu, 60 jaar later, hebben we nog één bestuurslid van het eerste uur onder ons: Leo Smets.

Het zal wel geen unicum zijn maar toch wel een van de uitzonderingen. Met functies zoals voorzitter, secretaris, penningmeester, selectieverantwoordelijke, afgevaardigde en wat nog, heeft hij zowat alle taken uitgeoefend.

Wat we bereikt hebben is niet altijd over rozen gegaan. We hebben er moeten voor vechten en we hebben er bloed, zweet en tranen voor gelaten. Het resultaat mag gezien worden en daar zijn we terecht fier op!
In een van onze vorige jubileumbrochure (40 jaar) werd er gewag gemaakt van de moeilijke periode die we meemaakten. Wel, beste vrienden, dit maken we nu nog steeds mee en volgens de vooruitzichten zal dit nog niet zo snel veranderen.
Er is niet meer de mentaliteit van vroeger, 20, 30 , 40, 50, 60 geleden! Alles is harder, sneller, meer individualistisch geworden. Het is niet meer allen voor één, één voor allen! Het was meer één voor één en de rest zullen we wel zien.
Dit konden we niet laten gebeuren, en zodoende zijn we ook een andere weg ingeslagen, een ander beleid, ook staat dit nog maar in zijn kinderschoenen, de eerste resultaten zijn toch al zicht en voelbaar. Wat niet wil zeggen dat we er al zijn. Bergop gaat tien keer trager dan bergaf. We zullen nog veel geduld moeten oefenen en blijven rekenen op on
Tot slot willen we iedereen danken die op een of andere manier heeft bijgedragen tot het in stand houden van Stabelino.

Leve KFC STABELINO 60 jaar en leve Stabelino jeugd 40 jaar.

Onthoud alle goede dingen en vergeet de slechte!

Een gouden jubileum

Toen in 1953 Stabelino het licht zag, hadden de stichters wellicht nooit durven vermoeden dat hun “boreling” vijftig jaar later zou uitgegroeid zijn tot een van de vaandeldragers van de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond.

Een club die haar tiende lustrum viert: een mooier geschenk kan je als voetbalbond toch niet krijgen. Het Groen – Gele legioen uit Deurne is een voetbalclub met een sterke traditie, stevige fundamenten, met een grote schare vrijwilligers, gesteund door een hardwerkend bestuur.
KVV is fier dat zij een dergelijke vereniging in haar rangen heeft.

De geschiedenis van de club bewijst dat zij niet heeft stilgezeten. Zoals elke vereniging werd zij geconfronteerd met periodes van hoogconjunctuur en periodes waarin het iets minder ging.
Toch siert het de club dat zij koppig is blijven volhouden. De uiteindelijke verhuis naar het Ruggeveld – inmiddels ook al bijna veertig jaar geleden – en de bouw van een eigen clubhuis in 1975, vormden een veilige basis voor de verdere ontwikkeling van de club. Je vindt de naam Stabelino dan ook op talrijke fronten terug, niet alleen in het voetbal, maar ook in het tafeltennis, de recreatiesport, het zaalvoetbal, kortom: het is een omnisportclub waar vele andere sportverenigingen met enige afgunst naar opkijken.

Stabelino heeft ook een sterke reputatie verworven in het verbond.
Niet alleen omwille van de sportieve prestaties, maar ook omdat het KVV steeds een beroep kan doen op haar medewerking. Het is een club die federatie – minded is, niet alleen in woord maar ook in de daad.
Wie kan zich een organisatie zoals het KVV – jeugdtornooi indenken zonder de inzet van Stabelino op het Ruggeveld?

Stabelino is ook een club die op een haast perfecte wijze invulling geeft aan de visie van de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond. Met zijn 17 Voetbalploegen, waarvan 12 jeugdploegen en twee veteranenelftallen, tracht deze vereniging op een kwalitatieve wijze zoveel mogelijk voetbalgelegenheid te creëren voor iedereen:
Vanaf pupil tot 40 – plusser, iedere leeftijd kan voetbalplezier vinden bij deze Deurnese club.

Voetbal is een ploegspel, niet het werk van één man maar het resultaat van een samenspel tussen spelers, tussen bestuur en spelers, tussen bestuursleden onderling, …

Ieder vanuit zijn eigen invalshoek en deskundigheid, vanuit zijn achtergrond levert zijn bijdrage in dat ploegspel.
Vriendschap, verbondenheid, goede wil, respect, betrouwen en vertrouwen zijn de ingrediënten die een club als Stabelino kenmerken.
Zij vormen de waarborg voor het bestaan en het voortbestaan.


Als voorzitter van de KVV – Antwerpen wens ik Stabelino nog prachtige en sportieve jaren in ons verbond, met vele spetterende jubilea.
Met de spirit en de mentaliteit, eigen aan de Stabeltjes, ben ik ervan overtuigd dat Stabelino nog een rijke toekomst in het verschiet heeft.

Leo Smets

De kaap van de 50 werd bereikt!! Een gebeurtenis met gouden stip in de clubgeschiedenis. Apetrots mag de F.C. wel zijn!
Waren de eerste 20 jaren vooral het werk van de pioniers, de volgende 30 jaren werd de voetbalafdeling overkoepeld door een raad van bestuur, die erover waakte dat de club positief en met vlijt en volharding bleef verder timmeren aan de weg.
In het voorbije decennium werden door de raad van bestuur heel wat projecten op touw gezet en mits hard en tijdrovend werken, met succes gerealiseerd.

Met het laatste project: de vernieuwing van de sanitaire installaties, verwezenlijkt in samenwerking met de dienst sport en cultuur van de Stad Antwerpen, ging een langgekoesterde droom in vervulling.
Onze oprechte dank aan allen die hiervoor een steentje hebben bijgedragen.

Grote idealisten met grootse daden zijn er altijd geweest, maar de collectieve inzet van meerderen was een noodzaak om te slagen en de vereniging te leiden naar het niveau van heden.
Wij wensen de F.C. Stabelino van harte proficiat bij dit gouden jubileum.
Mogen de verantwoordelijken in alle geledingen de nodige inzet, gepaard aan een flinke dosis moed, blijven opbrengen ten dienste van ons ganse verenigingsleven.

30 jaar jeugd

50 jaar, een mijlpaal in de geschiedenis van Stabelino. Maar ook de jeugdafdeling is zijn jonge jaren reeds voorbij, en viert dit jaar zijn 30 jarig bestaan.
Het begon allemaal op een bestuursvergadering in 1972. Guy Lambrechts bracht het idee naar voor om met jeugdvoetbal te starten. Men telde immer een 15-tal jongeren van rond de 10 jaar die regelmatig langs de zijlijn een balletje trapten, terwijl hun vaders de kleuren van Stabelino stonden te verdedigen. De meerderheid was hier vrij sceptisch over, maar Guy zette door en startte op de 2de zaterdag van september met training. Enkele weken later werd de eerste officiële vriendenwedstrijd gespeeld tegen Rapid. Deze werd weliswaar verloren, maar het was duidelijk dat er bij Stabelino enkele jongens van naturen voetbaltalent hadden meegekregen. Enkele weken later speelde deze ploeg al mee buiten competitie. Op het einde van dat seizoen stond er een echte ploeg op het veld die klaar was om het seizoen ’73-’74 in competitie aan te treden.
Stabelino jeugd was geboren, en hoe. Tegen alle verwachtingen in speelde deze ploeg al meteen in hun eerste jaar kampioen. Het jaar daarop werd er, om doorgroei mogelijkheid te verzekeren, met een cadettenploeg gestart. In ’75-’76 traden er al 5 ploegen aan. In ’76-’77 al 8, maar dit was blijkbaar te hoog gegrepen, en men moest wat gas terug nemen.
Zo ging het een hele tijd met ups en downs. Af en toe een kampioen, meerdere keren tornooiwinnaars en soms ploegen in moeilijkheden. Verschillende jaren moest er geknokt worden om in elke jeugdreeks een ploeg te vertegenwoordigen. Aanvoer van college of instituut hebben we niet, maar steeds weer opnieuw werd er via de inzet van bestuursleden, afgevaardigden en trainers nieuwe jongeren aangetrokken. De goede ligging en de mond aan mond reclame van onze jongeren hebben hier natuurlijk ook een belangrijk aandeel in.
Zo heeft de club de laatste 15 jaar steeds een ploeg in elke jeugdreeks gehad. Is 15 jaar geleden het jeugdbestuur uitgegroeid van enkele tot ± 20 leden, en dit is nog steeds zo.
De laatste 15 jaar kunnen we ook terugblikken op vele nevenactiviteiten zoals het jaarlijkse Sinterklaasfeest, sinds enkele jaren omgedoopt tot kerstfeest; kwisavonden; bongoavonden; jeugdfuif; oldiesfuif; en de laatste 2 jaar thema avonden.
De tijden veranderen, en ook de mentaliteit. Steeds minder ouders komen voor hun kinderen supporteren of begeleiden ze naar de club. Dit geeft ons soms het gevoel een goedkope ‘kinderoppas’ te zijn, in plaats van een sportclub. Maar ook deze moeilijke momenten worden overwonnen. En al loopt ons pad niet enkel over rozen, we kunnen er toch trots op zijn dat in elke jeugdreeks, behalve de junioren 1ploeg, 2 ploegen aantreden. Bij de pupillen zelfs 3.
Hopelijk kunnen we dit nog een hele tijd volhouden, en uit deze massa de broodnodige aanvoer voor ons eerste, en andere elftallen, klaar stomen